05 juni, 2006

Några frågetecken rätas ut

Idag har några frågetecken rätats ut, men en hel del kvarstår. Efter att snickarna blev vidtalade i morse så konstaterades att takluckan skulle flyttas. Om den sedan ska bytas kvarstår att se eftersom alla hos husleverantören som skulle kunna svara på alla frågor som vi hade till dem hade passat på att ta ledigt denna kläm-måndag.

Efter att Robban kom tillbaka till bygget efter ett par timmars frånvaro hade snickarna satt igen hålet de satt på fel plats tidigare. Se, som om det aldrig funnits ett hål där.
Det märks att man skulle vilja vara på plats mer än vad vi har möjlighet till, i alla fall under det här skedet av bygget. Det är många frågor som dyker upp som måste besvaras av oss. Många trådar att hålla i och delprojekt som måste påbörjas, drivas eller avslutas.


Ett tips vi vill ge alla som bygger hus helt oavsett entrepenadsform är: Var på plats så mycket som ni kan. Titta, fråga, lär er om ert hus, det kommer ni ha nytta av i framtiden. Hantverkarna kan jobba på två sätt antigen så kör de bara på eller så frågar de hur ni vill ha det. Dessa frågor kan lättast ställas till er om ni kommer till bygget medan hantverkarna är där. Så var på plats så mycket ni kan under byggets gång.

Taket är nästan helt läktat nu så det är snart klart för taktegel. På insidan är det snart helt glesat och nästa steg (torsdag) så börjar rörkrökaren dra avlopp och vatten till övevåningen. Efter det är det golvvärmen på övervåningen som står på tur för hans del. Elektrikern skall dra el till övervåningen och dra el i innerväggar på undervåning så fort snickarna har fått upp dem.

Avslutningsvis vill vi visa upp först den sällan skådade norr-sidan och en vykortsbild.
Inga kommentarer: