03 april, 2007

Ändrade förutsättningar?

Nu har nyheterna om fastighetsskatten blivit presenterade. På det stora hela kan man tycka att det äntligen blir lite rättvisa, att vissa helt orättvist inte blir beskattade upp över öronen. Framförallt då till exempel äldre som bott i samma område hela sitt liv och sedan haft oturen att råka bo i ett område som blev populärt och därmed dyrare taxeringsmässigt. Förslaget är solidariskt så till vida att även de som bor i flerfamiljshus får betala sin del även om det nu säkerligen kommer att höras väldigt upprörda röster om att de som inte äger sin fastighet helt och fullt inte heller ska betala fastighetsskatt. Alla får väl dra sitt strå till stacken då det gäller denna rent av löjliga beskattning. Inte ska man väl behöva betala skatt bara för man bor?

För vår del så väcker förslaget några frågetecken. Vad händer med 'rabatten' som nybygda fastigheter har? Normalt är ju att det är 'gratis' i fem år och man betalar halva priset i fem. Kommer denna regel gälla även med det nya förslaget? Innebär detta ändrade förutsättningar?

Inga kommentarer: