23 mars, 2008

Ur leråkern ska skapas


Löjtnantshjärta, Rosor, Syren och många till. Det är så många växter som man skulle vilja ha i trädgården men hur ska den se ut, var ska man plantera allt och hur ska man se till att det alltid finns något som blommar i trädgården.

Aftonbladet har en artikel som behandlar just detta och är ger ett stöd för våra tankar kring planeringen. Självklart så krävs mycket mer än bara artikeln men den kan ju vara en början. Ska du anlägga trädgård och är lika rådvill som vi, börja med att läsa här.

Inga kommentarer: