02 februari, 2009

Lärdommar


Tänk vad livet vore tråkigt om man inte lärde sig nya saker hela tiden. Idag blev vi varse att syréner inte bara säljs som krukodlade eller barrotade plantor utan även som barrotade buskar. Lysande kunskap för oss eftersom vi kommer att köpa ett stort antal till våren när vi ska anlägga syrénberså runt 'Nirvana', vår nedsänkta uteplats.

Inga kommentarer: