23 april, 2010

Hoppas att de tänker rätt


I VLTs nät-tidning läser vi att man nu från stadens sida är villiga att låna ut 200 miljoner till utbyggnaden av E 18 mellan Västerås och Sagån (mot Enköping).

På bilden kan man se att en av de tvärgånde vägarna är markerad 'Irsta', det är där vi bor. Idag finns det en väg som går mellan Irsta och Anundshög. Den har väldigt låg trafikbelastning men det är ju något som kan komma att ändras om trafikplatsen som föreslås blir av. Framförallt också om beslutsfattarna inte tänker ett steg längre.

Frågan är om de väljer att tänka på att staden faktiskt planerar för ett helt nytt bostadsområde, Gäddeholm, med många tusen innevånare med nya anslutningsvägar? Smartast skulle väl ändå vara om man gjorde anslutningen till motorvägen i en förlägning av en av dessa anslutningsvägar till det nya området. Som det verkar just nu så tycks det vara så att anslutning till motorvägen kommer vara vägen från Irsta, där vi bor och det är inget vi gillar. Det skulle leda till trafikproblem i Irsta och trafiken för oss skulle öka, troligtvis rätt så mycket.

1 kommentar:

Anonym sa...

förlägning? Irsta? Hallå?