02 december, 2010

Smaker med posten


Idag är den en av de dagar då vi inte riktigt förstår varför vi bor i Västerås och jobbar i Stockholm. Vädret gjorde allt det kunde för att hålla oss på mattan så att säga. Hela resan hem föll det underkylt regn på oss och allt annat. Inte nog med att det blev lite halt, hela bilen isades in. Att torka med vindrutetorkarna hade ingen effekt, inte heller den el-uppvärmda vindrutan gav någon effekt. Vi fick kombinera de två tidigare nämnda med full defrost innifrån kupen. Då gick det att se genom en lucka i vindrutans nederkant.

När vi kommit till Västerås passade Robert på att hämta en tidig julklapp till sig själv. Han hade beställt en massa olika slags trä, en termometer och till och med torv. Nu kommer det att rökas kött igen. Vi har hört att vissa i vår omgivning tänker på Solsidan när de hör hur Robban håller på.

Inga kommentarer: