09 januari, 2012

Curriculum vitae

Vi vill lägga ut våra CVn på vår blogg. Detta dokument kommer vi försöka hålla uppdaterat hela tiden. Våra kontaktuppgifter står i respektive CV.

Robert Vancata:


Robert Vancata
Lokes väg 27
723 55 Västerås
Tel: 0739-846 257
e-post: robert@vancata.net

Handelsbanken Finans 070813-110228
Produktägare/produktchef. Avtalsansvarig för Handelsbankens värdebolagsavtal, förhandlingsansvarig. Ansvarig för intern och extern; uppföljning, rapportering, information, planering. Handelsbankens representant i Bankföreningen och i Riksbanks-forum. Projektledning och utredning inom utvecklande av IT- system.

Handelsbanken Markets 040303-070812
Utländsk valuta, operativt arbete, utredning och projektledning av internetförsäljning av utländsk valuta.

Handelsbanken Liv 990801-040302
Ansvarig för standardarbetsplatsen. Kursledare. Systemutveckling, projektledning, samt verksamhetsutveckling. Projektledning och framtagande av en introduktionsutbildning inom HR-området. Dokumenthanteringslösning (scanning och lagring) för Handelsbanken Liv.

Handelsbanken Finans 961221-990730
Administration. PC-support. Ansvarig för både utskrifts och scanningssystem. Ansvarig för framtagande av OCR-inläsningslösning.

Intelligent Document Systems AB 950807-961220
Installationsansvarig, teknisk aftersale och kundsupport. Deltagande i systemutveckling

Datakonkret AB 940829-950804
PC- och minidatorsupport, utskriftslösningar samt uthyrd konsult.

Utbildningar
Utredarutbildning, intern kurs. Handelsbanken
Projektledarutbildning, intern kurs. Handelsbanken

Informera Framträda, intern kurs. Handelsbanken
MS Office97; Word, Excel, PowerPoint samt Access
Allmän Ledarutbildning ALU, Svenska scoutförbundet
Industriell Produktion, eftergymnasial utbildning, Wenströmska gymnasiet
Tekniskt gymnasium, maskinteknik. Gymnasium, Wenströmska gymnasiet

Övriga uppdrag
Ledamot i samfällighetsförening
Ordförande i bostadsrättsförening
Ledamot i bostadsrättsförening
Fackligt kontaktombud, Finansförbundet
Scoutledare

Språkkunskaper
Svenska, flytande i tal och skrift
Engelska, flytande i tal och skrift
Tjeckiska, flytande tal över medel i skrift
Tyska, nybörjare i tal och skrift
Norska och Danska, hörförståelse