23 maj, 2012

Utökad trädgård


Ju närmare midsommar vi närmar oss desto mer sliter vi vårt hår. Vi har redan semesterplaner så det beror inte på det. Det är bara det att vi bara blir mer och mer påminnda om våra dåliga samveten.
Med en tilltagande grönska sticker de gråbruna och steniga massorna allt mer i ögonen.
Vi måste, en gång för alla, bestämma oss för hur vi vill anlägga vår tomtutökning. Nu ser det bara ledsamt ut. Gör det inte?

Inga kommentarer: