26 april, 2007

Större bod

Svenska dagbladet rapporterar om att beslut ska tas gällandes regelverket för husägare. Bland annat föreslås att den icke bygglovspliktiga friggeboden ska kunna bli fem kvadratmeter större än tidigare.Du kan läsa mer här.

Inga kommentarer: