24 oktober, 2007

Vissa bygger som de vill

DN har publcerat en artikel om en uppmärksammad byggtvist. Den handlar om en politijker som byggt ett hus på Ekerö i Stockholm men inte riktigt hållit sig till spelreglerna. I maktens korridorer gäller uppenbarligen inte samma lagar och regler som i landet i övrigt, där pöbeln bor. Handelsminister Eva Björling har förlorat den byggtvist hon hamnat i genom att inte följa det bygglov hon fått. Själva har vi sökt, efterlevt och uppfyllt varenda tillstånd vi varit ålagda att söka, till och med hellre frågat en extra gång för att inte hamna i något konstigt läge med någon instans i byggprocessen. I Eva Björlings fall blir det säkert böter och en del anpassningar av huset, frågan är om det skulle blivit samma påföljder om man själv gjort samma sak.

Bloggtoppen.se

Inga kommentarer: