11 juli, 2008

Oanmält arbete

Visst är det snällt när någon vill hjälpa till, avlasta från arbete. Visst är det snällt när det arbete som görs dessutom görs fackmannamässigt. Men det är inte speciellt finurligt när man gör det mer eller mindre på eget bevåg, utan att informera om det och utan att ta hänsyn till eventuella planer som redan finns.

Inga kommentarer: