01 april, 2009

Maria är inne

Den hetaste trenden, skriver Aftonbladet, är att ha pelargoner. Marias nyväckta intresse är med andra ord helt rätt i tiden. De pelargoner hon har kanske ännu inte kan skryta med att vara störst men de blir allt fler och fler. De växer sig också allt större dag för dag och det är nog bara en fråga om tid innan platsbristen är ett faktum. Att göra vinterträdgården klar börjar bli allt mer viktigt så snart kommer ni säkert se inlägg på bloggen men också bilder på hur vi sliter med att göra klart den.

Inga kommentarer: