17 januari, 2013

Nähä

 
Marken var för mjuk, inte tillräckligt med tjäle. Maskinen sjönk allt djupare, till slut sjönk den så djupt att en broms-slang gick sönder. Och så har man beslutat att det inte är någon idé att fortsätta.

Vi kan nog inte annat än att hålla med, tyvärr.

Inga kommentarer: